Integritetspolicy

Vi på Mäklarcity samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för förmedlingsuppdraget. Nedan hittar du den fullständiga informationen om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Läs hela vår integritetspolicy